Download
het e-book

"GDPR voor KMO’s"

Het doel van dit e-book is om u een leidraad te geven zodanig dat uw bedrijf volledig in orde is met de GDPR wetgeving. Aan de hand van dit e-book heeft u een handig stappenplan waarmee u zelf aan de slag kan! Inclusief concrete to do’s waar u direct actie kan op nemen.

Ontvang gratis dit e-book

Inhoud van dit e-book

GDPR in mensentaal

 • Wat is GDPR
 • Wat zijn “persoonsgegevens”?
 • Principes van de GDPR
 • Voor wie?
 • Sancties

Stappenplan

 1. Bewustmaking
 2. Dataregister
 3. Communicatie
 4. Rechten van de betrokkene
 5. Verzoek tot toegang
 6. Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoons- gegevens
 7. Toestemming
 8. Kinderen
 9. Datalekken
 10. Gegevensbescherming door ontwerp en Gegevensbescher- mingseffectbeoordeling
 11. Functionaris voor Gegevensbescherming
 12. Internationaal
 13. Bestaande contracten
Adcore Ebook Gdpr Voo Kmos

Interesse om met
ons samen te werken?